Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši” aicina darbā sporta trenerus (peldēšanā) Amata kods 234201

Galvenie pienākumi:

  • Plānot un vadīt kvalitatīvu darba procesu peldbaseinā atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.
  • Sadarboties ar pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu, grupu personālu un vecākiem izglītojamo peldētapmācības, veselības un vispārējās attīstības veicināšanas jautājumos.

 

Prasības pretendentiem:

  • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta nozarē vai pirmā līmeņa augstākā izglītība un “C” kategorijas sporta speciālists saskaņā ar MK noteikumiem par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

Pieteikuma dokumenti:

  • dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts. (CV)
  • izglītību apliecinoši dokumentu kopijas.

 

Darba alga 820 EURO par likmi.

 

Tālrunis uzziņām: 63022872; 26305690

e-pasts: kapecisi@izglitiba.jelgava.lv