Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” piedāvā darbu: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJAI/AM

 (amata kods 2342 01) uz nenoteiktu laiku.( Slodze - 0,85)

Pienākumi:

  • plānot un īstenot kvalitatīvu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktu izglītojamā vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
  • nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
  • uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi grupā un izglītības iestādē.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • prasme plānot, organizēt, kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus un uzņemties atbildību;
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Pieteikuma dokumenti:

  • dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).

Piedāvājums:

  • darba alga 900  EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

E-pasts: lacitis@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63028767;29339650