Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

 Pienākumi pretendentiem:

 

* Plānot un vadīt mūzikas nodarbības;

* veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, integrējot mūziku ikdienas darbā grupās;

* sadarboties ar vadītājas vietnieku, pirmsskolas skolotājiem un veidot scenārijus grupas un iestādes muzikālajiem pasākumiem;

Prasības pretendentiem:

* Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

* prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savus darbus.

 

Piedāvājam:
 

* Darba algu par likmi 820,00 euro;

* Interesantu un atbildīgu darbu.

 
 CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e – pasta adresi:  pasacina@izglitiba.jelgava.lv, informācija pa tālruni: 63027245.