Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU(amata kods 2342 02) uz nenoteiktu laiku – 0,7 likmes (28 stundas nedēļā).

Pienākumi:

  • plānot un īstenot kvalitatīvu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktu izglītojamā vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
  • nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
  • plānot un vadīt svētkus;
  • uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • prasme plānot, organizēt, kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus un uzņemties atbildību;
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Pieteikuma dokumenti:

  • dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).

Piedāvājums:

  • darba alga 970 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

 

E-pasts: varpina@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63027880,63021751