Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju un pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU(amata kods 2342 01) uz nenoteiktu laiku.

Pienākumi:

 • plānot un īstenot kvalitatīvu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktu izglītojamā vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
 • nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
 • uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi grupā un izglītības iestādē.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme plānot, organizēt, kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Pieteikuma dokumenti:

 • dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).

Piedāvājums:

 • darba alga 900 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

 

E-pasts: varpina@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63027880,63021751

 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU(amata kods 2342 02) uz nenoteiktu laiku – 0,7 likmes (28 stundas nedēļā).

Pienākumi:

 • plānot un īstenot kvalitatīvu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktu izglītojamā vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
 • nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
 • plānot un vadīt svētkus;
 • uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme plānot, organizēt, kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Pieteikuma dokumenti:

 • dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).

Piedāvājums:

 • darba alga 900 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

 

E-pasts: varpina@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63027880,63021751