Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde ”Jelgavas 4.sākumskola” aicina darbā

1.      Darba joma

Izglītība

2.      Darba vietas nosaukums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde ”Jelgavas 4.sākumskola”

3.      Amata nosaukums

Matemātikas skolotājs

4.      Amata kods saskaņā ar LR profesiju klasifikatoru

2341 01

5.      Nepieciešamā izglītība

Augstākā pedagoģiskā izglītība un matemātikas skolotāja kvalifikācija

6.      Veicamie uzdevumi

Darbība saistīta ar izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem vai programmām, nodrošina pozitīvu un atbalstošu saskarsmi audzēkņu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai, organizē un vada mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai, analizē un vērtē audzēkņu iegūtās zināšanas un prasmes, veido audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību izglītības procesā, sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm/aizbildņiem, izvēlas vai izstrādā metodiskos materiālus mācību un audzināšanas procesa īstenošanai, atbild par sava darba kvalitāti.

7.      Valodas zināšanas

Augstākā līmeņa 1. pakāpes valsts valodas zināšanas (C1)

8.      Alga (BRUTO)

‎ no 1080 euro par vienu slodzi

9.      Darba apjoms

30 stundas (1 slodze) vai vairāk , uz nenoteiktu laiku

10.  Pieteikšanās

Zvanot pa tālruni 63024449 skolas direktorei vai sūtot e-pastu 4ssk@izglitiba.jelgava.lv