Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

Galvenie pienākumi:

  • nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
  • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu mācību un audzināšanas procesu;
  • plānot un organizēt svētkus iestādē;
  • uzturēt drošu, attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē.

 

Prasības pretendentiem:

  • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
  • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.
  • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

 

Pieteikuma dokumenti:

  • Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).

 

Darba alga 900 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

 

CV sūtīt uz e-pastu: spriditis@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63022603; 63026012