Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” aicina darbā uz noteiktu laiku, kas visdrīzāk var turpināties ilgstošā sadarbībā, pirmsskolas izglītības skolotāju (amata kods 234201)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.
 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu.
 • uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi iestādē.

 

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • labas sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

 

Piedāvājam:

 • darba algu 900 EURO par likmi;
 • radošu un draudzīgu kolektīvu ar “zaļu” dzīves uztveri;
 • zinātkārus bērnus;
 • sadarbībai atvērtus vecākus.

 

 Pieteikuma dokumenti:

 • Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).

 

 

E-pasts: ziluks@izglitiba.jelgava.lv 

Tālrunis uzziņām: 63014772, 26523828