PII "Zemenīte" aicina darbā skolotāju logopēdu

Skolotājs logopēds ( amatu klasifikators 235201)

darba likme 0,3 ( 9h nedēļā)

uz nenoteiktu laiku

alga 860eur/ slodze + 10% piemaksa

 

Pienākumi:

  • Bērnu valodas traucējumu diagnostēšana, korekcija un profilakse, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
  • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;
  • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;
  • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus; aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;

Prasības:

  •  izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
  • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfiktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
  • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

 

CV sūtīt uz e-pastu  zemenite@izglitiba.jelgava.lv ar norādi: “skolotājs logopēds vakancei

Tālrunis informācijai un saziņai: 26598669