Vasaras nometne 2021

PAR NOMETNI
"Lediņos" apkārt zemeslodei

 

Nometnes organizators: Jaunrades nams "Junda", Zemgales pr. 7, Jelgava

Nometnes norises laiks: No 14. jūnija līdz 27. augustam (10 nedēļas)

Nometnes norises vieta: Struktūrvienība "Lediņi", Lediņu ceļš 1, Jelgava

Mērķauditorija: bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem

Nometnes dalībnieku skaits nedēļā: nedēļā – 30 bērni

Dalības maksa nometnē:  Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem – 9,00 EUR dienā, pārējiem - 30,00 EUR dienā. 

Nometnes ilgums vienam nometnes dalībniekam: 1 nedēļa (5 darba dienas).

 

Mērķis: saturīgi un radoši piepildīt brīvo laiku, apgūstot dažādas jaunas prasmes.

 

Uzdevumi:

- apgūt dažādas radošas darbošanās, piemēram ar mālu, papīru, gleznošanu dabā, sportošanu, deju soļu apguvi u.c.;

- kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku aktivitātēs, kuras pakārtotas nometnes nosaukumam “”Lediņos” apkārt pasaulei”;

- izzināt un iepazīt pasauli, nepametot “Lediņu” teritoriju;

- radīt kopā būšanu un saturīgi  pavadītu brīvo laiku.

 

Apraksts: “”Lediņos” apkārt pasaulei” ir dienas nometnes, kurā bērni Jaunrades nama “Junda” pedagogu pavadībā darbosies daudzveidīgās nodarbībās un dažādās aktivitātēs. Nometnes dienas kārtībā rīta cēlienā tiek ietvertas četras nodarbības bērniem pie “Jundas” pedagogiem, piem., radoša darbošanās ar mālu, papīru, gleznošanu dabā, sportošanu, deju soļu apguvi un citām dažādām nodarbēm, kuru daudzveidība būs atkarīga no tās jomas skolotāja, kurš dalībnieka izvēlētajā nedēļā strādās nometnē. Siltos laikapstākļos tiks nodrošinātas arī baseina nodarbības. Pēcpusdienā notiks lielā un mazā aktivitāte, kuras pakārtotas nometnes nosaukumam “”Lediņos” apkārt pasaulei”.

  

Nometnes tiek organizētas, ievērojot izdotās
vadlīnijas* bērnu nometņu organizētājiem.

 * Esošās vadlīnijas (publicētas 22.06.2021) var mainīties, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attīstības valstī un turpmākiem Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

 

 

Dienas plāns: 

Nometne 20211.png

 

  

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis uzziņai: 26448086, 63022166

E-pasts uzziņai: junda@izglitiba.jelgava.lvnadezda.lukina@izglitiba.jelgava.lv