Vasaras nometnes 2022

Dienas nometne struktūrvienībā “Lediņi”

“PĒDAS DABĀ” 

 

Nometnes organizators: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda""

Nometnes norises laiks: 06.06.2022. - 17.06.2022.
un 27.06.2022 - 19.08.2022. no plkst. 8:00 līdz 17:00

Nometnes norises vieta: Lediņu ceļš 1, Jelgava (organizēts transports uz/no Zemgales prospekta 7)

Mērķauditorija: bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem

Nometnes dalībnieku skaits nedēļā: 

- nedēļās no 06.06.2022. līdz 17.06.2022. - 30 dalībnieki; 

- nedēļās no 27.06.2022. līdz 19.08.2022. - 60 dalībnieki; 

Dalības maksa nometnē:  Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem – 11,94 EUR dienā, pārējiem - 39,79 EUR dienā. 

Nometnes ilgums vienam dalībniekam: 1 nedēļa (5 darba dienas).

 

Apraksts: Dienas nometne "Lediņos""Pēdas dabā" ir nometne, kurā bērni "Jaunrades nama "Junda"" pedagogu vadībā darbosies daudzveidīgās radošajās nodarbībās (darbs ar mālu, origami veidošana, gleznošana dabā, darbs ar dabas materiāliem u.c.) un dažādās citās aktivitātēs (orientēšanās, sporta un deju aktivitātes u.c.). Galvenais uzsvars tiek likts uz kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, jaunu prasmju un iemaņu iegūšanu.

 

PIETEIKŠANĀS

Iespēja pieteikties TIKAI gaidītāju rindā ej.uz/JundasNometnes2022

Likumiskais pārstāvis nometnes dalībnieku var pieteikt nometnei elektroniski. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis uzziņai: 26448086

E-pasts uzziņai: junda@izglitiba.jelgava.lv