Nometne “Nāc darboties!”

UZMANĪBU! 

Pieteikšanās nometnei jau ir slēgta!
Pieteikumu skaits ir sasniedzis maksimumu!

Par pieteiktā bērna dalību nometnē, turpmāk sazināsies nometnes vadītājs.

PAR NOMETNI

Nometnes organizators: Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda""

Nometnes norises laiks: 2021. gada 5. - 9. jūlijs

Nometnes norises vieta: Jaunrades nams “Junda”, Zemgales prospekts 7, Jelgava

Mērķauditorija: 9 – 12 g.v.

Nometnes dalībnieku skaits: nedēļā – 20 bērni

Dalības maksa nometnē:  Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem – 6,00 EUR dienā, pārējiem 12,00 EUR dienā. 

Nometnes ilgums vienam nometnes dalībniekam: 1 nedēļa (5 darba dienas).

 

Mērķis: saturīgi un radoši piepildīt brīvo laiku, apgūstot dažādas jaunas prasmes.

Uzdevumi:

- iepazīt un izmēģināt darbošanos dažādās tehniskās jaunrades programmās.

 

Apraksts: “Nāc darboties!” ir dienas nometne, kurā bērni Jaunrades nama “Junda” pedagogu pavadībā darbosies daudzveidīgās nodarbībās, apgūstot dažādas prasmes un tehnikas. Nometnes laikā radīsim ieskatu šādās jomās – koka automodeļi, programmēšana (“Arduino”, “Lego” WeDo), trases automodelisms, skicēšana, konstruēšana, zīmēšana ar 3D pildspalvu.

Būs arī organizēti brīvais laiks, taču jāpiebilst, ka dienā būs 3 dažādas nodarbības, kurās būs aktīvi līdzjādarbojas.

Nometnes norises procesam visi materiāli tiks nodrošināti. Dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas un launags.

  

Nometnes tiek organizētas, ievērojot izdotās
vadlīnijas* bērnu nometņu organizētājiem.

 * Esošās vadlīnijas (publicētas 31.05.2020) var mainīties, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attīstības valstī un turpmākiem Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

 

 

Dienas plāns:

Nometne 20211.png

 

PIETEIKŠANĀS

 

UZMANĪBU! 

Pieteikšanās nometnei jau ir slēgta!
Pieteikumu skaits ir sasniedzis maksimumu!

Par pieteiktā bērna dalību nometnē, turpmāk sazināsies nometnes vadītājs.

 

 

DOKUMENTĀCIJA

Informācija tiek sagatavota

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: 63022166

E-pasts: junda@izglitiba.jelgava.lv