Nometne "Nāc radīt!"

UZMANĪBU!
Pieteikšanās nometnei jau ir slēgta!
Pieteikumu skaits ir sasniedzis maksimumu!
Par pieteiktā bērna dalību nometnē, turpmāk sazināsies nometnes vadītājs.

PAR NOMETNI

Nometnes organizators: Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda""

Nometnes norises laiks: 2021. gada 14.-18. jūnijs

Nometnes norises vieta: Jaunrades nams “Junda”, Zemgales prospekts 7, Jelgava

Mērķauditorija: 9 – 12 g.v.

Nometnes dalībnieku skaits: nedēļā – 20 bērni 

Dalības maksa nometnē:  Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem – 6,00 EUR dienā, pārējiem - 12,00 EUR dienā

Nometnes ilgums vienam nometnes dalībniekam: 1 nedēļa (5 darba dienas)

 

Mērķis: saturīgi un radoši piepildīt brīvo laiku, apgūstot dažādas jaunas prasmes.

Uzdevumi:

- iepazīt un apgūt dažādas vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas tehnikas;

- izzināt un izprast vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas;

- kopīgi radīt savus svētkus caur dziesmām, dejām, rotaļām.

 

Apraksts: “Nāc radīt!” ir dienas nometnes, kurā bērni Jaunrades “Junda” pedagogu pavadībā darbosies daudzveidīgās nodarbībās, apgūstot dažādas prasmes un tehnikas. Bērni darbosies kermikas darbnīcā, apgūs saulgriežu dziesmas, dejas un rotaļas, muzicēs un izgatavos savus mūzikas instrumentus, radīs savas dabas gleznas, u.c. aktivitātes.

  

Nometnes tiek organizētas, ievērojot izdotās
vadlīnijas* bērnu nometņu organizētājiem.

 * Esošās vadlīnijas (publicētas 31.05.2020) var mainīties, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attīstības valstī un turpmākiem Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

 

Dienas plāns:

Nometne 20211.png

 

PIETEIKŠANĀS

UZMANĪBU! 

Pieteikšanās nometnei jau ir slēgta!
Pieteikumu skaits ir sasniedzis maksimumu!

Par pieteiktā bērna dalību nometnē, turpmāk sazināsies nometnes vadītājs.

 

 

DOKUMENTĀCIJA

Informācija tiek sagatavota

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: 63022168, 63022166

E-pasts: linda.spalva@izglitiba.jelgava.lv