Nometne “Kas? Tas!”

Tehniskās jaunrades jomas dienas nometne -  “Kas? Tas!

 

Nometnes organizators: Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda""

Nometnes norises laiks: 

20.06.2022. - 22.06.2022. no plkst. 9:30 līdz 17:00

Nometnes norises vieta: Zemgales prospekts 7, Jelgava

Mērķauditorija: bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem

Nometnes dalībnieku skaits: nedēļā – 30 bērni 

Dalības maksa nometnē:
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem – 9,15 EUR dienā, pārējiem - 30,50 EUR dienā

Nometnes ilgums vienam dalībniekam: 3 darba dienas

 

Mērķis: izzinoši pavadīt brīvo laiku, attīstot tehniskās domāšanas prasmes.
Uzdevumi:
- iepazīt un apgūt dažādus instrumentus vai tehnoloģijas;
- attīstīt telpisko domāšanu.


Apraksts: nometnes laikā dalībnieki darbosies vienā no jomām – “Koka auto modeļu izgatavošana”, “Konstruēšana” vai “Inženierzinātnes”.
Objektīvu apstākļu dēļ nometnes tematika var mainīties.
Papildus nodarbībām - organizēts brīvais laiks, rīta aplis, dienas noslēgums, pusdienas un launags.

  

PIETEIKŠANĀS

Likumiskais pārstāvis nometnes dalībnieku varēs pieteikt nometnei elektroniski ej.uz/JundasNometnes2022

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: 63022167, 63022166

E-pasts: junda@izglitiba.jelgava.lv