Nometne "Nāc radīt-1!"

Mākslas jomas dienas nometne - “Nāc radīt-1!” 

 

Nometnes organizators: Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda""

Nometnes norises laiks: 

06.06.2022. - 10.06.2022. no plkst. 9:30 līdz 17:00

Nometnes norises vieta: Zemgales prospekts 7, Jelgava

Mērķauditorija: bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem

Nometnes dalībnieku skaits: nedēļā – 30 bērni 

Dalības maksa nometnē:
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem – 9,15 EUR dienā, pārējiem - 30,50 EUR dienā

Nometnes ilgums vienam dalībniekam: 1 nedēļa (5 darba dienas)

 

Mērķis: saturīgi un radoši piepildīt brīvo laiku, apgūstot dažādas jaunas prasmes.

Uzdevumi:
- iepazīt un apgūt vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas tehnikas;
- attīstīt radošumu;
- radīt vizuāli un vizuāli plastikos mākslas darbus dažādās tehnikās.

 

Apraksts: “Nāc radīt-1!” ir dienas nometnes, kurā bērni Jaunrades “Junda” pedagogu pavadībā darbosies daudzveidīgās nodarbībās, apgūstot dažādas prasmes un tehnikas. Dienā plānotas ir 3 nodarbības, kuru starpā ir plānots brīvais laiks un ēdienreizes. Tiks nodrošinātas pusdienas un launags. 

  

PIETEIKŠANĀS

Likumiskais pārstāvis nometnes dalībnieku varēs pieteikt nometnei elektroniski ej.uz/JundasNometnes2022

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: 63022168, 63022166

E-pasts: junda@izglitiba.jelgava.lv