Nometne "Nepieradinātā mode"

Mākslas jomas dienas nometne -

“Nepieradinātā mode” 

NepieradinataMode.jpg 

Nometnes organizators: Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda""

Nometnes norises laiks: 

12.06.2023. - 16.06.2023., plkst. 9:00 - 17:00

Nometnes norises vieta: Zemgales prospekts 7, Jelgava. 

Mērķauditorija: bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem

Nometnes dalībnieku skaits: nedēļā – 30 bērni 

Dalības maksa nometnē:

82,50 EUR (16,50 EUR/dienā) Jelgavas valstspilsētā deklarētiem nometnes dalībniekiem;
165,00 EUR (33,00 EUR/dienā) ārpus Jelgavas valstspilsētas deklarētiem nometnes dalībniekiem

Nometnes ilgums vienam dalībniekam: 1 nedēļa (5 darba dienas)

 

Mērķis: saturīgi un radoši piepildīt brīvo laiku, apgūstot dažādas jaunas prasmes. 

Uzdevumi:
- iepazīt un apgūt dažādas vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas tehnikas;

attīstīt radošumu, estētisko uztveri;
radīt vizuāli un vizuāli plastiskos mākslas darbus dažādās tehnikās par tēmu “nepieradinātā mode”.

 

Apraksts: “Nepieradinātā mode” ir dienas nometnes, kurā bērni Jaunrades “Junda” pedagogu pavadībā darbosies daudzveidīgās nodarbībās, apgūstot dažādas prasmes un tehnikas. Dienā plānotas ir 3 nodarbības, kuru starpā ir brīvais laiks un ēdienreizes. Tiks nodrošinātas pusdienas un launags. 

 

PIETEIKŠANĀS

Likumiskais pārstāvis nometnes dalībnieku var pieteikt nometnei elektroniski no 24. maija ŠEIT: ejuz.junda.lv/parmodi 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: 63022168, 63022166

E-pasts: junda@izglitiba.jelgava.lv