Par Jundu

Iestādes darbības pamatprincipi jeb iestādes filozofija ir:
 • iespēju dažādība - katru gadu tiek atrastas jaunas idejas,
  ar ko pārsteigt, iepriecināt un piesaistīt audzēkņus
 • labestīga, atbalstoša, radoša, estētiska vide spēj audzēkņos
  atraisīt savu talantu, prasmju izkopšanu
 • talantu un spēju attīstīšana
 • tradīcijas un novitātes - ar gudrību turamies pie latviešu
  tautas tradīcijām un spējam iet līdzi laikam
 • pieejamība ikvienam Jelgavas pilsētas administratīvajā
  teritorijā deklarētajam audzēknim bezmaksas interešu
  izglītības programmas apmeklējums
 • darbs ar jaunatni – interešu izglītības programmās, iestādes
  aktivitātēs tiek iesaistīta jaunatne
 • patriotiskā audzināšana - ar to mēs saprotam iestādes,
  Jelgavas un Latvijas cienīšanu
 • bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšana brīvā
  laika aktivitātēs, piedāvājot gan speciāli veidotas interešu
  izglītības programmas, gan izvēloties programmas pēc
  prasmēm, iemaņām un vēlmēm, gan dalību iestādes aktivitātēs
 • kustība - visa mūsu centra darbība ir pilnīgi pretēja
  „pietelevizora” un „piedatora” dzīvei, tāpēc audzēkņiem
  tiek piedāvāta nemitīgā kustība iestādē (pasākumi, aktivitātes),
  dzīvojot ar vārdiem sirdī

                                                          JUNDĪ SEVI UN PASAULI !