Muzikālā studija un popgrupas "Smaids"

Darbojamies vairāk kā 20 gadus! Dziedam pārsvarā krievu valodā, bet arī latviešu un angļu. Daudz koncertējam, piedalāmies konkursos, skatēs Latvijā un ārpus tās.
Esam smaidīgi un centīgi!

Interešu izglītības skolotāja - Viola Ņinkovska

 

2019./2020. mācību gada pulciņu nodarbību saraksts.