Arduino programmēšana

“Arduino programmēšanas” pulciņa dalībnieki nodarbībās konstruēs vienkāršus robotus, apgūs “Arduino Micro” programmēšanas pamatus. Lai to veiksmīgi paveiktu, tiks apgūti programmēšanas pamati ne tikai mirdzošām diodēm, bet arī elektromotoriem un dažādiem sensoriem. Tiks veidoti LED kubu gaismas šovi, kā arī programmēti mehānismi, kuru darbināšanai būs nepieciešams uzrakstīt datorprogrammu. Vēlāk šīs iegūtās programmēšanas zināšanas būs iespējams pielietot darbā ar robotiem un citiem mehānismiem.

Interešu izglītības skolotājs - Uģis Pekša

 

2019./2020. mācību gada pulciņu nodarbību saraksts.