Koka auto modeļi

Koka auto izgatavošanas nodarbībās audzēkņiem tiks sniegtas zināšanas par auto modeļu uzbūvi un darbības principiem. Audzēkņi apgūs prasmes un iemaņas koka auto modeļu konstruēšanā un izgatavošanā ar dažāda veida rokas un elektriskajiem kokapstrādes instrumentiem. 

 

Interešu izglītības skolotājs - Oskars Krauze

 

2019./2020. mācību gada pulciņu nodarbību saraksts.