Kuģi un lidmodeļi

Interešu izglītības skolotājs/-a: Oskars Krauze

 

Audzēkņi apgūst spējas un iemaņas patstāvīgi izgatavot un vadīt dažādu veidu un izmēru kuģu, jahtu un ātrumlaivu modeļus, kā arī lidmodeļus. Tie tiek darbināti ar gumijas, iekšdedzes, tvaika un elektriskajiem dzinējiem, vai stumti uz priekšu ar vēja spēku.

 

Grupas un nodarbību laiki:
▸ 1. - 3. klase (O. 13:30 - 16:15)
▸ no 4. klases (O. 16:30 - 19:15)