LEGO laiks

Interešu izglītības skolotājs/-a: Ineta Tāluma

 

LEGO nosaukums radies no dāņu vārdiem "leg" un "godt", kas nozīmē "labi spēlēties". "LEGO laiks" būs tā vieta, kur ar krāsainu klucīšu palīdzību bērns varēs "izteikties" - izpaust savu radošumu un iztēli, attīstīt loģisko un vizuālo domāšanu.

 

Grupas un nodarbību laiki:
▸ 1. - 4. klase I grupa (O. 14:00 - 15:45)
▸ 1. - 4. klase II grupa (O. 16:00 - 17:45)
▸ pirmsskola (no 4 gadi) I grupa (Tr. 17:30 - 18:45)
▸ pirmsskola (no 4 gadi) II grupa (C. 17:30 - 18:45)