LEGO laiks

LEGO nosaukums radies no dāņu vārdiem "leg" un "godt", kas nozīmē "labi spēlēties". "LEGO laiks" būs tā vieta, kur ar krāsainu klucīšu palīdzību bērns varēs "izteikties" - izpaust savu radošumu un iztēli, attīstīt loģisko un vizuālo domāšanu.

Interešu izglītības skolotāja - Laura Roziņa

 

2019./2020. mācību gada pulciņu nodarbību saraksts.