“Youth Babel” projekta izskaņas JUNDĀ

Oktobra otrajā pusē četri pārstāvji no Latvijas, četri pārstāvji no Rumānijas un divi no Itālijas piedalījās demokrātijas projekta „Youth Babel” trešajā noslēdzošajā aktivitātē, kas šoreiz notika Jelgavas BJC „Junda”, dalībnieku uzdevums bija izvērtēt projekta gaitu, iegūtās atziņas un projekta lietderību kā arī plānot jaunus projektus un sadarbības iespējas.

Pirmajā projekta aktivitātē – projekta plānošanas tikšanās laikā Rumānijā, kurā piedalījās viens skolotājs un trīs jaunieši no Latvijas, dalībnieki guva atziņas un pirmo ieskatu par demokrātijas pamatprincipiem, Eiropas Parlamentu, dažādām interesantām aktivitātēm spēļu veidā.

Projekta otrajā aktivitātē 2014. gada sākumā desmit dalībnieki no Latvijas vienu nedēļu pavadīja Rumānijā, iepazīstot pamatīgāk, kas ir demokrātija, kas ir Eiropas Parlaments un kā notiek tā vēlēšanas. Izspēlējot dažādas interaktīvas spēles un piedaloties jautrās, bet reizē, nopietnās aktivitātēs, jaunieši veidoja izpratni par savu nozīmīgumu vēlēšanās un lomu demokrātijas procesā, vai tā Rumānija, Latvija, vai Itālija. Latviešu jaunieši „starpkultūru vakarā” prezentēja savu valsti un iepazīstināja ar savas valsts ēdieniem, tikumiem un paražām. Līdzīgos vakaros to darīja arī rumāņu un itāļu dalībnieki, rādot savas valsts paražas.


Trešā projekta aktivitāte notika Latvijā, Jelgavā. Tā bija noslēdzošā projekta daļa, kas bija visjautrākā, jo, izvērtējot projektā notikušo, tika secināts, ka jaunieši kļuvuši gudrāki demokrātijas jautājumos, ir ieguvuši jaunus draugus un paziņas ārpus Latvijas robežām, ir uzlabojuši savu angļu valodu u.tml. Jaunieši secināja, ka prot uzņemt ciemiņus un iepazīstināt ar Latvijas kultūru, Jelgavas BJC „Junda” iespējām un Jelgavu kopumā. Protams, dalīborganizāciju pārstāvji labi atpūstās kopīgās aktivitātēs, latvieši mācēja apspēlēt itāļus un rumāņus boulingā, kā arī noskaidroja, ka visskarbākie laikapstākļi Latvijā ir tieši tad, kad ir ciemiņi no dienvidu zemēm.

Paldies, jaukajiem un atraktīvajiem jauniešiem no BJC „Junda” kuri piedalījās projektā! Paldies, sadarbības partneriem - tieši tādiem pašiem jauniešiem, no Iecavas un viņu jaukajai vadītājai Gintai! Paldies, Rumāņiem, kuri iesniedza un koordinēja šo projektu, kā arī, paldies, sadarbības partneriem no Itālijas!

 

Uģis Pekša
Jelgavas BJC “Junda” jauniešu grupas vadītājs
Foto: no personīgā arhīva