Angļu sarunvalodas nodarbības jauniešiem

Kopš 2018. gada maija Jelgavas bērnu un jauniešu centrā "Junda" tiek realizēts programmas "Erasmus +" Eiropas Brīvprātīgā darba projekts "Open Eyes". Projekta laikā jauniešiem ir iespēja tikties ar projekta dalībniekiem: Rocco no Itālijas un Tetianu no Ukrainas, "Jundas Jauniešu klubā", kā arī pavadīt savu brīvo laiku, mācoties sarunāties angliski nodarbībās, ko vadīs Tetiana. Tās paredzētas jebkuram jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Notiks trešdienās - plkst. 16:00 - 17:30 (Pasta ielā 32).
Par nodarbībām interesēties - klātienē vai zvanot 63023893.

Vairāk: ŠEIT