Ceļojošā gaismas instalācija – „viens par visiem, visi par vienu”

No š.g. 7. janvāra līdz 21. februārim pa Jelgavas skolām ceļo gaismas instalācija „Viens par visiem, visi par vienu” ar mērķi informēt skolēnus par programmas „Jaunatne darbībā” (turpmāk programmas „Erasmus +”) sniegtajām iespējām jebkuram jaunietim vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Gaismas instalācija tapusi Eiropas Brīvprātīgā darba projekta „One 4 All – All 4 One” laikā Jelgavas bērnu un jauniešu centrā „Junda”, sniedzot iespēju diviem dalībniekiem no Gruzijas un Polijas gūt brīvprātīgā darba pieredzi Latvijā.

Gaismas instalācijas nosaukums un pamatideja aizgūta no tāda paša nosaukuma „Viens par visiem, visi par vienu” Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekta, kas realizēts ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu. Instalācija veidota kā mākslas objekts – košs un interesants, lai piesaistītu jauniešus. Tās izvietošanas mērķis skolās ir sniegt informāciju par plašajām programma „Erasmus +” sniegtajām iespējām atbilstoši savam vecumam un interesēm Eiropā, rosināt skolēnus domāt plašāk, gūt jaunu informāciju. Paralēli gaismas kuba instalācijai, skolēniem ir iespēja tikties klātienē ar EBD projekta dalībniekiem no Polijas un Gruzijas, uzdot interesējošus jautājumus par viņu ikdienu, valsti, tradīcijām vai darbošanos Latvijā.

Skolas, kurās viesosies ceļojošā gaismas instalācija:
Jelgavas 4. vidusskola (07.01. – 10.01.)
Jelgavas 6. vidusskola (13.01. – 17.01.)
Jelgavas Valsts ģimnāzija (20.01. – 24.01.)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (27.01. – 31.01.)
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija (17.02. – 21.02.)

Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā” ir balstīta uz neformālo izglītību, kuras aktivitātēs piedaloties, jebkurš jaunietis var iegūt jaunas zināšanas, prasmes, veidot un īstenot projektus, līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā un iepazīt citu valstu kultūru. Tā ir elastīga apmācību metožu izvēlē, tāpēc īpaši piemērota katram, kurš piedalās, jo galvenais ir tas, ko dalībnieks iemācās. Jaunā „Erasmus +” programma uzsāk savu darbību 2014. gadā un darbosies līdz 2020. gadam.

Programmā “Erasmus+” apvienotas visas līdzšinējās ES finansēšanas sistēmas izglītībai, mācībām un jaunatnei, tostarp Mūžizglītības programmas (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programma “Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās sadarbības programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Tajā pirmo reizi paredzēts atbalsts arī sportam. Programma pretendentiem palīdzēs saprast pieejamās iespējas, dažādas lietas tiks vienkāršotas, kas atvieglos piekļuvi programmai un finansējuma iegūšanai. Vairāk informācijas www.jaunatne.gov.lv.

t01390812923.jpg

 

t01390812934.jpg

 

t01390812946.jpg

 

t01390812952.jpg

 

t01390812967.jpg