Izstāde “One 4 All – All 4 One”

Izstādē “One 4 All – All 4 One” ir apskatāms jauniešu veidotais darbs grafiti tehnikā, kas tapa radošās darbnīcas “ES un zemgalietis +” apmācību laikā. Apmācības norisinājās 2014. gada 28.-29. novembrī, un to laikā jaunieši no Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” Jauniešu kluba un Tērvetes jauniešu iniciatīvu centra kopīgi apguva projektu veidošanas prasmes, iepazinās ar Eiropas brīvprātīgā darba projektu dalībnieku pieredzes stāstiem, kā arī uzzināja par programmas “Erasmus +” piedāvātajām iespējām.

Apmācību “ES un zemgalietis +” mērķis bija sniegt jauniešiem zināšanas un praktiskas iemaņas projektu programmas “Erasmus +” izveidošanā un realizēšanā, iepazīstināt zemgaliešus ar Eiropas sniegtajām iespējām, kuras var izmantot katrs jaunietis personīgajai izaugsmei, kā arī rosināt izdomu, piedaloties mākslinieka Hoļa (Viestura Holendera) vadītajā radošajā darbnīcā.


Apskatāmā ekspozīcija ir jauniešu kopdarbs, kas tapis kā veltījums Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” Eiropas brīvprātīgā darba projekta “One 4 All – All 4 One” dalībniekiem no Polijas un Gruzijas, kas darbojās centrā no 2013. gada septembra līdz 2014. gada augustam. Izstādē aplūkojamajā darbā ir redzams jauniešu skatījums uz latvisko identitāti Eiropas kontekstā, kur Eiropas iespējas ir skatāmas caur Zemgales, Latvijas, Jelgavas, brīvprātīgā darba un jauniešu sadarbības prizmu.

Paldies, autoriem: Aivim, Betijai, Dacei, Egitai, Ellai, Evitai, Kintijai, Lūcijai, Madarai, Paulai, Robertam, Santai, Santim, Viesturam un Vēsmai.

Izstāde būs apskatāma Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā līdz 2015. gada 6. februārim.

* Projekts “One 4 All – All 4 One” tapis ar programmas “Jaunatne darbībā” Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisija neuzņemas atbildību par tajā pausto.