Jaunieši atgriežas no apmaiņas „BEE active, BEE useful – BEE community”

Jelgavas bērnu un jauniešu centra „Junda” jaunieši ar jaunām zināšanām un emocijām atgriezušies no starptautiskās jauniešu apmaiņas „BEE active, BEE useful – BEE community” Lietuvā. Četrdesmit astoņi dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Spānijas desmit dienu garumā (18.09. – 27.09.2014.) piedalījās dažādās aktivitātēs un iesaistījās diskusijās par katrā valstī jauniešiem aktuālajiem tematiem. Katru dienu jauniešus sagaidīja radošas un izglītojošas aktivitātes. Projektā jaunieši iepazina un izzināja citas kultūras, tradīcijas un valodas, piedaloties citu valstu jauniešu veidotajās kultūras prezentācijās un sagatavojot arī prezentāciju par savu valsti. Mūsu jaunieši Latviju pārstāvēja godam, ko atzinīgi novērtēja Lietuvas un Spānijas jauniešu līderi un paši jaunieši. Jāteic, ka visas valstis bija labi sagatavojušās un bija interesanti un aizraujoši klausīties un iesaistīties sagatavotajās spēlēs, rotaļās un apgūt kādu jaunu deju soli. Dažādu uzņēmējdarbības situāciju simulācijās jaunieši lika lietā radošumu un diskusijās pārspriesto. Dalībnieki darbojās gan individuāli, gan grupās. Piedaloties aktivitātēs, diskusijās un spēlēs, jaunieši labāk iepazina gan paši sevi, gan citus. Jaunieši apmeklēja arī „Dzintara muzeju” Palangā, kā arī noskatījās izglītojošu filmu par dabu, tās saudzēšanu un apkārtējās vides ietekmi. Jauna pieredze un idejas, interesantas spēles, enerģija un pozitīvisms, jauni draugi, apskāviens un patiess smaids ir tas, kā jaunieši raksturo pavadīto laiku projektā. Projekts tika atbalstīt no programmas “Erasmus +” līdzekļiem. Foto no personīgā arhīva.