Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai

Jau ceturto gadu Jelgavas pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu “Jaunieši var!”, kurā aicina piedalīties Jelgavas pilsētas neformālās jauniešu iniciatīvu grupas (vismaz divi jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem) un iegūt finansiālu atbalstu līdz 350 eiro sava projekta realizācijai. Kopējais projektā paredzētais finansējums ir 3500 eiro. Projekts jāiesniedz no 2019. gada18. februāra līdz 18. martam. Projektu īstenošanas laiks paredzēts no 1.maija līdz 31. oktobrim.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmē jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes un pašattīstības procesus.

Projektu konkursā tiek atbalstītas neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi, jauniešu saliedētības veicināšanas un līdzdalības pasākumi, jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšēju sagatavotību attiecīgajā sporta veidā, piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, nepieciešamā sporta aprīkojuma iegāde, kā arī radošās pašizpausmes, piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana.

Konkursa projektu pieteikums jāiesniedz JPPA “Sabiedrības integrācijas pārvaldē” Skolotāju ielā 8 no 18. februāra līdz 18. marta pulksten 19:00 un vienlaikus projekta pieteikuma elektroniskā kopija jānosūta pa e-pastu linda.vovere@dome.jelgava.lv.

Ar projekta konkursa nolikumu var iepazīties.
Projekta pieteikuma veidlapa.