Jauniešu forums „Es un Jelgava”

2017.gada 30.novembrī plkst.14:00

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

 2017.gada 30.novembrī no plkst.14:00 (reģistrācija no plkst.13:30) Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33,  notiks Jauniešu forums „Es un Jelgava”.

 Uz kopīgu diskusiju un sadarbības veidošanu kopā pulcēsies gan jaunieši no Jelgavas izglītības iestādēm un jauniešu organizācijām, gan arī Jelgavas pilsētas pašvaldības un citi sabiedrības pārstāvji, lai jau desmito reizi atklāti diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām un kopīgiem spēkiem meklētu iespējamos risinājumus vairākiem izaicinājumiem jauniešu ikdienā. Šoreiz Foruma laikā tiks pievērsta uzmanība izglītības  tēmai: par formālās, neformālās un interešu izglītības iespējām jauniešiem Jelgavā; izglītības piedāvājums un kvalitāte; jauniešu izglītības piedāvājumu “pasūtījums” u.c.

Foruma mērķis ir pilsētā dzīvojošās jaunatnes pilsoniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšana, pārvarot atsvešinātību no valsts un pašvaldības institūcijām un uzturot dialogu starp jaunatni, sabiedrību un pašvaldību.

Foruma pirmajā daļā tiks sniegta informācija  par „Jauniešu foruma 2016” rezultātiem un ideju realizāciju, pievēršot uzmanību konkrētām izmaiņām, darbībām, kas tika paveiktas situācijas pilnveidošanai. Foruma praktiskajā daļā jaunieši - jauniešiem stāstīs par savu personīgo pieredzi formālajā, neformālajā un interešu izglītībā Jelgavā. Vēlāk Foruma dalībnieki tiks aicināti izteikt savu viedokli par izglītības kvalitāti Jelgavā, piedalīties atklātā sarunā ar uzrunātajām amatpersonām, uzdodot viesiem tieši jauniešiem svarīgākos un aktuālākos jautājumus, kā arī sniegt dažādas idejas par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu Jelgavā un Latvijā kopumā. 

Aicinām visus, kuriem ir iespēja, vēlēšanās paust savu viedokli, piedalīties Jauniešu forumā „Es un Jelgava”. Katra jaunieša viedoklis ir ļoti svarīgs pilsētai! Mūsu pilsētai, mūsu nākotnei!

 Plašāka informācija un pieteikšanās Jauniešu forumam „Es un  Jelgava” līdz š.g. 27.novembrim elektroniski (jelena.grisle@dome.jelgava.lv) vai pa tālruni 63022724.