Jauniešu starptautiskās apmaiņas projekts Spānijā "Life Around Losangeles River"

Jauniešu starptautiskās apmaiņas projekts Spānijā "Life Around Losangeles River"2012. gada jūlijā