Konkurss "Jaunieši var!"

Izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Jaunieši var!”

 

Jau Trešo gadu pēc kārtas Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu “Jaunieši var!”. Tajā var piedalīties Jelgavas pilsētas neformālās jauniešu iniciatīvu grupas (vismaz divi jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem) un iegūt finansiālu atbalstu līdz 350 eiro sava projekta realizācijai. Kopējais projektā paredzētais finansējums ir 3 500 eiro.

 

   Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmē jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un pašattīstības procesus.

   Iniciatīvu konkursa projektu pieteikumi jāiesniedz JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001) no 2018.gada23.marta līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst.19:00, vienlaikus projekta pieteikuma elektroniskā kopija jānosūta pa e-pastu linda.vovere@dome.jelgava.lv.

 

 Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
  • jauniešu saliedētības veicināšanas un līdzdalības pasākumi;
  • jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
    • fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšēju sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, nepieciešamā sporta aprīkojuma iegāde);
    • radošā pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana utt.).

Ar projekta konkursa nolikumu var iepazīties JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājas lapā sip.jelgava.lv  vai http://jauniesi.jelgava.lv   vai sazinoties ar Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti Lindu Voveri pa tālr.: 29433212, vai pa e-pastu:  linda.vovere@dome.jelgava.lv