Koučings jaunatnes darbiniekiem jeb “Strengths Resonance of Eastern Europe”

Vieta: Latvija, Jelgava, nometnes teritorija “Lediņi” 

Notikuma laiks: no 2013. gada 5. līdz 14. augustam
Dalībnieku skaits: 24 Iesaistītās valstis: Latvija, Igaunija, Lietuva, Ukraina, Baltkrievija, Ungārija, Moldova un Armēnija
Latvijas pārstāvētā organizācija: Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”

Projekts „Strenghts Resonance of Eastern Europe” bija 10 dienu starptautiskās apmācības, kas vienoja 24 dalībniekus no astoņām valstīm: Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Ungārijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Armēnijas un Moldovas, lai tā dalībnieki apgūtu koučinga metodi darbā ar jauniešiem.
Projekta laikā jaunatnes darbinieki, jauniešu izglītotāji un skolotāji, kas izglīto jauniešu vecuma skolēnus, izzināja un dalījās savā starpā darbā ar šo metodi, un mācījās, kā praktiski pielietot to savā ikdienā - pedagoģiskajā darbā.

Apmācību mērķi:

  •  Individuālajā līmenī - personiskā izaugsme un koučinga metodes apgūšana;
  •  sociālajā līmenī – sazināšanās ar citu valstu pārstāvjiem un viņu kultūras iepazīšana, praktiska angļu un krievu valodas lietošana, iepazīšanās ar izglītības problēmām projekta dalībvalstīs; 
  •  starptautiskajā līmenī – iespēja veidot sadarbības tīklu un kopīgas aktivitātes ar organizacijām no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas, Armēnijas un Ungārijas.

Projekta ideja radās, sadarbojoties kopā ar partneru organizācijām un salīdzinot notiekošos sabiedrības procesus Austrumeiropas valstīs ar noteikto Eiropas attīstības virzienu – visas Eiropas daļas ir vienlīdzīgi attīstītas. Tādējādi, veicinot jauniešu aktīvu līdzdalību Austrumeiropas valstīs, tiktu risinātas sabiedrības problēmas: jauniešu pašiniciatīvas trūkums un savas vides pārveidošanas procesa apzināšanās; pieņēmums, ka "dzīve Rietumeiropā ir labāka" nespēja realizēt savu radošo potenciālu, kā arī zemāka dalība sabiedrības procesos, nacionālās identitātes zudums un saskaršanās ar Rietumeiropas stereotipiem par Austrumeiropu.

Tika uzsvērta projekta dalībnieku personīgā izaugsme, proti, jauniešu līderu izglītošana, jo tieši viņi ir tie, kas ir atslēga uz jauniešu apziņas durvīm, viņi ir tie, kas var kļūt par pārmaiņu procesa iniciatoriem un indikatoriem. Jautājums par pašapziņas izpratni: savām stiprajām pusēm, ticību savām spējām un talantiem, lai uzņemtos iniciatīvu savā vidē, motivāciju izmantot savu pieredzi un zināšanas, veidojot vietējo sabiedrību, bija projekta stūrakmens, jo pedagoģiskajā procesā notiek mijiedarbība, kur skolotājs nodod attieksmes, pārliecības, zināšanas un pārliecību saviem audzēkņiem, kā arī audzēkņi dalās savā pieredzē ar skolotāju.

Koučinga metodes pamatā ir jautājums un pārliecība, ka mūsos pašos ir varēšana atbildēt uz tiem, pārliecība, ka mēs katrs esam resursu avots un komunikācija ar sevi ārpus gadu rāmjiem var veicināt pārmaiņas personībā. Apmācības dalībnieki (skolotājs, jaunatnes darbinieks, līderis), apgūstot koučinga metodi, izmantoja jautājumu uzdošanas mākslu kā instrumentu, lai turpmāk rosinātu jaunieti meklēt atbildes un risinājumus sevī.

Projekta dalībnieku atziņas:
„Izbaudīju katru mirkli. Sapratu, ka mēs varam darīt daudz viens otra labā, ja mēs zinām, kā uzdot jautājumus.”
„Katram ir jāiemācās būt pašam. Viss, kas ir vajadzīgs – laime. Ej, atrodi to!” (Irīna Nikolaičuk)
„Neviens labāk par tevi nezina, kas tu esi, kāds tu esi, kas tev ir nepieciešams, kas tev ir jādara, kur tev ir jābūt! Tu esi savas dzīves eksperts!” (Nadja Beija)
„Tu jau esi zinošs. Visas atbildes ir tevī. Koučs tev var palīdzēt.” (Ilona Brizga)
„Mēs turpinām kļūt citādi kamēr turpinām palikt tie, kas esam!” (Alise Raupe)
„Tev jau ir atslēga uz taviem jautājumiem, tu tikai domā, ka esi pazaudējis to.” (Artūrs Spīķis)

Lai dalībnieki vienotos kopējā rezonansē, projekta laikā tika aicināti treneri no Latvijas un Ungārijas, kas vadīja grupas un katra dalībnieka individuālo izziņas procesu, tika radīta iedvesmojoša vide sevis izzināšanai, piedāvātajās aktivitātēs tika iekļauta latviešu un citu valstu kultūru izzināšana, notika tikšanās ar Latvijas skolotājiem, jauniešiem un jauniešu izglītotājiem, tika veicināta savstarpēja sadarbība un nākotnes aktivitāšu ideju ģenerēšana, tika iepazīta Jelgava un Rīgas vecpilsēta, kā arī radīti mākslas darbi – video filma „There is no such thing as time” un ceļojošā fotoizstāde „Rezonanse” jeb „Rezonance” (angliski).

Pateicamies par sadarbību Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centram, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Eiropas Komisijai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, kā arī visām partneru organizācijām un projekta dalībniekiem par sniegto līdzdarbošanos idejas realizēšanā.

VIDEO: "There is no such thing as time"

Projekta mājas lapu var apmeklēt ŠEIT
 

 

 

 

 

 

 

*Projekts tapis ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.