Pagarināts abu Jauniešu garantiju projektu maksimālais īstenošanas termiņš

Līdz 2023. gada 31. decembrim pagarināti aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanas jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai plānotie un sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas Jauniešu garantijas ietvaros realizētie projektu maksimālie īstenošanas termiņi.

 To paredz otrdien, 29. augustā, valdības sēdē pieņemtie grozījumi “Grozījumi “Ministru kabineta 28.04.2015. noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”.

 Pagarinot projekta īstenošanas termiņus, atsevišķām specifiskā atbalsta mērķa pasākuma projekta atbalstāmām darbībām (“Subsidētās darba vietas” un “Pirmā darba pieredze”) pēdējā īstenošanas gadā tiks pagarināts jauniešu iesaistes pēdējais termiņš uz pilnu atbalstāmās darbības iesaistes ilgumu. Turklāt līdztekus uzņemšanai viengadīgajās izglītības programmās, š.g. septembrī tas ļaus uzņemt jauniešus arī pusotrgadīgajās izglītības programmās, kā arī varētu tikt nodrošināta jauniešu uzņemšana arī viengadīgajās izglītības programmās 2018. gada februārī un pusotrgadīgajās izglītības programmās 2018. gada janvārī.

 Tādējādi jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem būs iespēja saņemt atbalstu ilgāku laiku, tai skaitā jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem īsā laikā varēs apgūt kādu no projekta ietvaros piedāvātajām aptuveni 34 tautsaimniecībā pieprasītām profesijām, kuras izvēlētas sadarbībā ar darba devējiem.