Darbības joma

Ar JVPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” nolikumu var iepazīties šeit.

Realizētie projekti: 

Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)

interreg_logo.jpg

Projekta mērķis: Pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu, nodrošināt operatīvu un efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un to pielietošanu civilajā aizsardzībā.

 

Projekta īstenošanā bija iesaistīti 2 partneri – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" un Šauļu pilsētas dome (vadošais partneris).

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.janvārim.

 

Projekta kopējais budžets ir 745 660.53 EUR, t.sk. 500 000.00 EUR (67%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" plānotais projekta budžets ir 451 525.53 EUR, t.sk. 250 094.73 EUR (55%) ERAF finansējums, 14 711.46 EUR (3%) ir Valsts budžeta dotācija un 186 835.27 EUR (42%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

Vairāk par projekta realizāciju var iepazīties šeit.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.