Statistika

Kontaktu centra sistēmā apstrādāto pieteikumu skaits 2019. gadā

 

Mēnesis Pieteikumu skaits
Janvāris 1106
Februāris 836
Marts 892
Aprīlis 945
Maijs 822
Jūnijs  808
Jūlijs  849
Augusts  834 
Septembris  791
Oktobris  894
Novembris  1013
Decembris  826

 

Reģistrēto pieteikumu dinamika no 2011. gada līdz 2018. gadam 

 

Gads Pieteikumu skaits
2018 12976
2017 13088
2016 12524
2015 10640
2014 9166
2013 7431
2012 5206
2011 3628