Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Dienas centrā “Integra”

Galvenie amata pienākumi:

  1. Plānot un organizēt individuāli un grupās sociālās rehabilitācijas darbu, kas vērsts uz klienta prasmju un iemaņu attīstību, atbilstoši katra individuālajām spējām un vajadzībām.
  2. Plānot un organizēt nodarbības, lai veicinātu klienta sekmīgu integrāciju sabiedrībā.
  3. Palīdzēt klientiem risināt individuālās problēmas un atbalstīt viņus.
  4. Vērtēt klienta funkcionālās spējas un prasmes dinamikā un noteikt klienta aprūpes līmeni. Izstrādāt klientu sociālās rehabilitācijas plānus un sekot to izpildei.

 

Prasības pretendentiem:

1.    Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

2.    C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme.

3.    Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Motivēts pieteikums.
  2. Profesionālās darbības apraksts (CV).
  3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Mēnešalga – 1041,00 EUR (amats klasificēts 43.1.saimes VA līmenī; 9.mēnešalgas grupa), pārbaudes laikā – 80% apmērā no mēnešalgas

Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika

Adrese – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

 

 

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv ar norādi “Pieteikums sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem amata konkursam”.

Tālrunis uzziņām 63026930

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus kopš konkursa rezultātu paziņošanas brīža.