Vasaras nometnes pakalpojums

Par pakalpojumu

Vasaras nometnes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanu līdz 10 (desmit) dienām pašvaldības organizētajās nometnēs trūcīgo, maznodrošināto, audžuģimeņu, aizbildnībā esošiem bērniem no 7 (septiņu) līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam.

 

Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu vasaras nometnes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP iesniegumu un dokumentu, kas apliecina bērna likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, tiesības pārstāvēt bērnu.