Senioriem un personām ar invaliditāti

Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs ir JSLP struktūrvienība, kas veic sociālo darbu un iesaistās vispārējo funkcionālo ierobežojumu izvērtēšanas procesā pensijas vecuma personām, organizē un nodrošina  sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavā.

Centra mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, kā arī iespēju saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus atbilstoši savām individuālajām vajadzībām. Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs atrodas Zirgu ielā 47a, Jelgavā.