Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā

Par pakalpojumu

Diennakts sociālā aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja personai vienlaicīgi nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe. Pakalpojumu piešķir uz laiku (līdz diviem mēnešiem), kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

 

Tiesības saņemt

  • pensijas vecuma personas;
  • pilngadīgas personas ar invaliditāti;
  • personas bez noteiktas dzīves vietas vai nonākušas krīzes situācijā.