Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā

Par pakalpojumu

Diennakts sociālā aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja personai vienlaicīgi nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe. Pakalpojumu piešķir uz laiku ( līdz diviem mēnešiem), kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

 

Tiesības saņemt

  • pensijas vecuma personas;
  • pilngadīgas personas ar invaliditāti;
  • personas bez noteiktas dzīves vietas vai nonākušas krīzes situācijā.