Atbalsts vides pielāgošanai

Par pakalpojumu

Atbalsta pasākumos tiek iekļauts pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa nodošanai personai lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Persona līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

 

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63048918