Īslaicīgs pakalpojums krīzes istabās sociālā dzīvojamā mājā

Par pakalpojumu

Īslaicīgs sociālais pakalpojums, kas tiek nodrošināts sociālajā dzīvojamā mājā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, ģimenēm (personām), kuru izīrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi ugunsgrēka, plūdu, tehnogēnu un dabas katastrofu, stihiskas nelaimes vai avāriju rezultātā.

 

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. Saskaņā ar JSLP vadītājas lēmumu termiņš var tikt pagarināts līdz 6 mēnešiem.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Īslaicīgas krīzes istabas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ar mājokli līdz 6 (sešiem) mēnešiem ģimeni (personu), kurai mājoklis iznīcināts vai bojāts un ir dzīvošanai nederīgs. 

 

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63007527