Profesionālā rehabilitācija

Par pakalpojumu

Profesionālā rehabilitācija ietver sekojošas darbības:

  • profesionālās piemērotības noteikšanu; 
  • profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, apgūstot kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
  • individuālo sociālo rehabilitāciju;
  • atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Tiesības saņemt

Cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti, kuri vēlas apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes SIVA koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.