Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā (par pašvaldības līdzekļiem)

Par pakalpojumu

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt tehniskos palīglīdzekļus, kuri nav iekļauti valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, galvenokārt – pretizgulējuma matračus, funkcionālās gultas.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

  • Pēc personas vai tās likumiskā pārstāvja pieprasījuma.
  • Nepieciešamības gadījumā tehniskais palīglīdzeklis tiek nogādāts personas dzīvesvietā.

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63048917