Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pabalsti

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-19 nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību, pabalstu veidus un personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.

 

Pabalstu veidi:

 • pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē.
 • pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;
 • pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;
 • pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;
 • pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;
 • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
 • pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;
 • pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
 • pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni;
 •  pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;
 • vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;
 • ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam
 • ikgadējs pabalsts politiski represētai personai;
 • ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;
 • apbedīšanas pabalsts.

 Pabalstu piešķiršanas noteikumus skatīt ŠEIT 

 Pabalstu piešķiršanas noteikumus skatīt ŠEIT