Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-20 nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību, pabalstu veidus un personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.

 

Pabalstu veidi:

 • vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
 • pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni;
 • pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē;
 • pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam;
 • pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;
 • pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;
 • pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam;
 • pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;
 • ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;
 • ikgadējs pabalsts politiski represētai personai;
 • ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;
 • vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;
 • apbedīšanas pabalsts.

 Pabalstu piešķiršanas noteikumus skatīt ŠEIT