Pārtikas pakas un higiēnas komplekti

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piedāvā pārtikas pakas un higiēnas preču komplektus.

Kas var saņemt palīdzību?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • Par atbilstību trūcīgas personas statusam tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 272 EUR pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, 190 EUR - pārējām personām mājsaimniecībā);
  • Kas apliecina, ka persona (ģimene) nonākusi krīzes situācijā;
  • Kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 370 EUR pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, 259 EUR pārējām personām mājsaimniecībā) ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes atzīmi par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.
  • Ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus maziem bērniem.

 Kur saņemt komplektus

 

Untitled.png