Pārtikas pakas un higiēnas komplekti

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piedāvā pārtikas pakas un higiēnas preču komplektus.

 

Kas var saņemt palīdzību?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • Par atbilstību trūcīgas personas statusam;
  • Kas apliecina, ka persona (ģimene) nonākusi krīzes situācijā;
  • Kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 295 EUR) ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes atzīmi par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.
  • Ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus maziem bērniem.

Ceļš līdz ES pakām INFOGRAFIKA