Pārtikas pakas un higiēnas komplekti

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām piedāvā pārtikas pakas un higiēnas preču komplektus.

Par ES palīdzības saņemšanas iespējām (pārtikas pakas un higiēnas preču komplekti) 

Palīdzību var saņemt:

- persona vai ģimene, kurai ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu;

- maznodrošināta mājsaimniecība, kurai JSLP izsniegusi izziņu par ES atbalsta saņemšanu;

- persona (ģimene) nonākusi krīzes situācijā. 

  • Izziņa par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusu tiek piešķirta, ja ģimenē  vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 272 EUR pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, 190 EUR - pārējām personām mājsaimniecībā;
  • Izziņa, kas apliecina, ka persona (ģimene) nonākusi krīzes situācijā - piešķir JSLP;
  • Maznodrošinātām mājsaimniecībām JSLP izsniegta izziņa par ES atbalsta saņemšanu:  tā apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu ar iespēju saņemt ESF atbalstu, jo mājsaimniecībā vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 370 EUR pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, 259 EUR katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.
  • Ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus maziem bērniem.

  pārtikas pakas.PNG