Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

Pabalstu piešķiršanu regulē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-21 "Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"

 

Pabalstu veidi:

  • vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
  • pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim, kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību;
  • mājokļa pabalsts.
 

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi:

  • pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;
  • pabalsts apģērba iegādei;
  • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

 Pabalstu piešķiršanas noteikumus skatīt ŠEIT