Personāls

AMATPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Direktors un direktora vietnieki jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst iestādes kompetencē, apmeklētājus pieņem reizi mēnesī – katra mēneša pirmajā pirmdienā laikā no pulksten 15:00 līdz pulksten 19:00. 

 

Persona par iestādes kompetencē esošajiem problēmjautājumiem var vērsties pie iestādes personāla vadītājas (iesniegumu pieņemšanas jautājumos) katru darba dienu darba laikā. Par iespējamo tikšanās laiku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot pa tālruni 63027504.

 

Juris Kaminskis
Direktors
Juris.Kaminskis@sports.jelgava.lv
Tālrunis: 63027504

 

Maija Actiņa

Direktora vietniece sporta darbā

Maija.Actina@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63085300

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aivars Zeltiņš

Jelgavas Ledus sporta skolas direktors

Aivars.Zeltins@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63007222

 

Jānis Leitis

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

janis.leitis@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63029945

 

Zelma Ozoliņa

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas direktore

Zelma.Ozolina@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63025243

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  

Elita Trukšāne

Personāla vadītāja

Elita.Truksane@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63027504

 

Ilze Knusle

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilze.Knusle@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63027504

 

Aļona Fomenko

Sporta pasākumu organizatore

Alona.Fomenko@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63085300

 

Irina Kolosova

Sporta pasākumu projektu speciāliste

Irina.Kolosova@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63085300

 

Edgars Ludzītis
Saimniecības vadītājs
Edgars.Ludzitis@sports.jelgava.lv
Tālrunis: 63045961

 

Ilze Batņa

Uzskaitvede

Ilze.Batna@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63027504