Personāls

AMATPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Direktors un direktora vietnieki jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst iestādes kompetencē, apmeklētājus pieņem reizi mēnesī - katra mēneša pirmajā pirmdienā laikā no plkst.15:00 līdz plkst.19:00. 

 

Persona par iestādes kompetencē esošajiem problēmjautājumiem var vērsties pie iestādes biroja vadītājas (iesniegumu pieņemšanas jautājumos) katru darba dienu darba laikā. Par iespējamo tikšanās laiku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot uz tālruni 63027504.

 

Juris Kaminskis
Direktors
Juris.Kaminskis@sports.jelgava.lv
Tālrunis: 63027504

 

Edgars Ludzītis
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Edgars.Ludzitis@sports.jelgava.lv
Tālrunis: 63045961 

 

Maija Actiņa

Direktora vietniece sporta darbā

Maija.Actina@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63085300

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aivars Zeltiņš

Jelgavas Ledus sporta skolas direktors

Aivars.Zeltins@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63007222

 

Jānis Leitis

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

janis.leitis@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63029945

 

Zelma Ozoliņa

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas direktore

Zelma.Ozolina@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63025243

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  

Aļona Fomenko

Sporta pasākumu organizatore

Alona.Fomenko@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63085300

 

Arita Homiča

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Arita.Homica@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63027504

 

Elita Trukšāne

Biroja vadītāja

Elita.Truksane@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63027504

  

Jana Leite

Sporta pasākumu organizators

Jana.Leite@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63085300

 

Irina Anškina

Uzskaites speciāliste

Irina.Anskina@sports.jelgava.lv

Tālrunis: 63027504