Karatē

KARATĒ    

Karatē klubs "Vitus"

 

Dalība:

no 3 gadu vecuma

 

Info:

www.vitus.lv

Treniņi notiek:

 

bāzē Ausekļa

ielā 12a

Saziņa:

 

Vitālijs Mišins,

vadītājs

 

Tālrunis: 29585311

E-pasts: vitalymishin@gmail.com

Klubs "Shinri"

 

Dalība:

no 5 gadu vecuma

 

Info: skdun.lv

Treniņi notiek:

 

bāzē Uzvaras ielā 12,               

                    

LBTU Sporta namā Raiņa ielā 1

Saziņa:

 

Aleksejs Bistrovs,

vadītājs

 

Tālrunis:

29122547,

29585311

E-pasts: skdunlv@gmail.com

Klubs "Sonkei"

 

Dalība:

no 6 gadu vecuma

 

Info: 

lapa Facebook

 

Treniņi notiek:

 

Jelgavas sporta

namā Raiņa ielā 6

Saziņa:

 

Sergejs Fomenko, vadītājs

 

Tālrunis: 26185248

E-pasts: karatesonkei@inbox.lv