Novuss

NOVUSS    

Jelgavas

Novusa klubs

 

Dalība:

no 18 gadu

vecuma

ar iepriekšēju

pieredzi

Treniņi notiek:

 

Dobeles

ielā 47

Saziņa:

 

Maija Laizāne

 

Tālrunis: 28366611

E-pasts:

maija.laizane@inbox.lv,

maija.laizane@zz.lv