Čornobiļas avārijas seku likvidatori aprīlī saņems ikgadējo pabalstu

01.04.2023. Sociālo lietu pārvalde

Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Jelgavas administratīvajā teritorijā, līdz 30. aprīlim tiks izmaksāts ikgadējais pabalsts rehabilitācijai 50 eiro apmērā.

Ja Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks šo pabalstu saņēma pagājušajā gadā, viņam nav ar iesniegumu atkārtoti jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, – pabalsts tiks pārskaitīts automātiski. Taču, ja Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ir mainījies kredītiestādes konts, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums par jaunu kredītiestādes kontu pabalsta saņemšanai. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkārtoti pabalstu izmaksā līdz katra gada 30. aprīlim. Pagājušajā gadā šo pabalstu saņēma 60 Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

 

Lai pabalstu 50 eiro apmērā saņemtu pirmreizēji, personai ar iesniegumu jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā. Iesnieguma veidlapa pabalsta piešķiršanai "Iesniegums bez ienākumu izvērtēšanas" pieejama Sociālo lietu pārvaldē, Informācijas kabinetā, un elektroniski mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Institūcijas", "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde", "Dokumenti", "Veidlapas".

 

Iesniegumā obligāti jānorāda kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, kā arī Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības numurs. Aizpildīts iesniegums jāievieto Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē izvietotajā kastītē vai, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-adresi soc@soc.jelgava.lv, kā arī to var iesniegt, izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei". Papildu informāciju var saņemt pa tālruni 63048914 vai 63007224.

 

Jāpiebilst, ka šogad aprit 37 gadi, kopš Ukrainā notika Čornobiļas AES traģiskā avārija, un 25. aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada pašvaldības zālē Pasta ielā 37 notiks Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem veltīts pasākums.

 

Pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem, mūsu pilsētā dzīvo 68 cilvēki, kuri savulaik ir piedalījušies AES avārijas seku novēršanas darbos. Ar katru no viņiem telefoniski sazināsies Sociālo lietu pārvaldes speciālisti, lai uzaicinātu uz pasākumu. Reģistrēties pasākumam 25. aprīlī varēs no pulksten 13.30. Pašvaldības iestāde "Sabiedriskais centrs" informē, ka tradicionāli vispirms tiks uzņemta kopbilde, lai pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņemtu fotogrāfiju piemiņai. Plānots, ka klātesošos uzrunās Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada vadība, kā arī piedalīsies biedrības "Latvijas savienība "Černobiļa"" prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks. Paredzēti arī muzikāli priekšnesumi. Sīkāku informāciju par pasākumu var uzzināt pa tālruni 63048917.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija: Sociālo lietu pārvalde

 

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies