Divpadsmitajiem šodien – pirmais eksāmens

15.05.2023. Izglītības pārvalde

Šodien sākusies 2022./2023. mācību gada eksāmenu sesija – divpadsmitie kārto optimālā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un augstākā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un literatūrā. Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni kārtos noslēguma pārbaudījumus atbilstoši jaunajam mācību saturam. Optimālā līmeņa latviešu valodas eksāmenu Jelgavā šodien kārto 594 vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, bet latviešu valodu un literatūru augstākajā līmenī – 80.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī. Eksāmena nokārtošanai jāiegūst vismaz 10 procenti no kopvērtējuma. Jāpiebilst, ka trīs augstākā līmeņa eksāmeni – ģeogrāfijā, kultūrā un mākslā, programmēšanā – šogad norisināsies elektroniski, tas ir, valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

 

12. klašu skolēniem šonedēļ vēl paredzēts eksāmens programmēšanā un sociālajās zinātnēs, un eksāmenu sesija turpināsies līdz 19. jūnijam. Bet 9. klases audzēkņiem eksāmeni sāksies 24. maijā ar pārbaudījumu svešvalodās. Jāpiebilst, ka, sākot ar šo mācību gadu, arī pamatskolas noslēguma eksāmenu vērtējums tiek izteikts procentos. Lai eksāmens tiktu uzskatīts par nokārtotu, tajā jāiegūst vismaz 10 procenti. Valsts izglītības satura centrs norāda, ka šis jauninājums ļauj iegūt statistiskos datus, kā arī iespēju eksāmenu rezultātus izmantot kā objektīvu kritēriju uzņemšanas procesā vidusskolās.

 

Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem, 9. klasē eksāmenu latviešu valodā Jelgavā kārtos 685 jaunieši, angļu valodā – 684, matemātikā – 685, vācu valodā – viens. 12. klasē angļu valodas eksāmenu optimālajā līmenī kārtos 438 audzēkņi, augstākajā – 218, franču valodas eksāmenu optimālajā līmenī – viens, matemātikas eksāmenu augstākajā līmenī – 121, optimālajā līmenī – 615, bet vispārīgajā līmenī – 64, programmēšanu augstākajā līmenī kārtos divi jaunieši, sociālās zinātnes augstākajā līmenī – 58, ģeogrāfiju augstākajā līmenī – 16, ķīmiju augstākajā līmenī – 26, eksāmenu dizainā un tehnoloģijās augstākajā līmenī kārtos astoņi skolēni, bioloģijā augstākajā līmenī – 83, kultūrā un mākslā augstākajā līmenī – 16, fizikas eksāmenu augstākajā līmenī – 45, bet vēstures eksāmenu augstākajā līmenī – 39. 

 

Eksāmenu sertifikāti atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tiks piedāvāti elektroniskā formā: sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 21. jūnijā, bet par vidējo izglītību – 11. jūlijā. Tiem skolēniem, kuriem sertifikāts vajadzīgs agrāk vai lai iestātos ārvalstu izglītības iestādēs, būs iespēja saņemt izziņu par nokārtotiem eksāmeniem.

 

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks pieejams ŠEIT.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies